Vignette, motorvejsafgifter og miljøzoner – Europa

Jesper S.
on marts 6, 2023

Det er vigtigt af have styr på de forskellige vejafgiftsregler rundt i Europa, når man drager på skiferie.

Selv har jeg stiftet bekendtskab med miljøzoner i Italien, som endte i 3 bøder – som endte med at koste mere end skiferien.

Den Østrigske Vignette, har også taget 120 euro – da jeg skulle køre fra Schweiz op til Tyskland, her kørte vi gennem arlberger i måske 10 km – det endte med et dyrt visit. Når jeg vi så købte den igen senere samme dag.

Vi anbefaler derfor at man tjekker op på reglerne, så man undgår at få en opkrævning i postkassen.

Artiklen her er generel og derfor står vi ikke til ansvar for noget.

Østrig – Vignette

• For at køre på motorveje og motortrafikveje i Østrig skal du købe en vignette. Den kan erhverves hos FDM, på en sydtysk tankstation eller ved grænsen.

• Vignetten fås i 2 udformninger; 10 dage (cirka 70 DKK) eller 2 måneder (cirka 190 DKK). Du kan også købe en e-vignette hos FDM, men det tager 18 dage før den er aktiveret. 

• Der er nogle få tunneller, der skal betales vejskat for at køre igennem. Betaling foregår enten on-site eller gennem mobilappen.

• Det risikeres bøde (120 Euro), hvis man kører uden gyldig mærkat/vignette, som kan løbe op til mindst 2.000 DKK med politianmeldelse.

Motorvejsafgifter i Østrig er en lovpligtig foranstaltning, som man skal huske at følge for at undgå bøder. For at kunne køre på motorveje og motortrafikveje er det nødvendigt at købe en vignette. Disse kan fås i to forskellige udformninger; 10 dage eller 2 måneder. 10 dages vignetten koster cirka 70 DKK, mens 2 måneders vignetten koster cirka 190 DKK. Derudover kan man også købe en e-vignette hos FDM, men den skal aktiveres 18 dage før den kan bruges. 

Der er dog også nogle specifikke tunneller, som man skal betale vejskat for at passere igennem. Dette betales enten on-site eller gennem mobilappen. Hvis man bliver taget i ikke at have en gyldig mærkat/vignette, så risikerer man bøder på 120 Euro og i tilfælde af politianmeldelse risikerer man bøder helt op til 2000 DKK. Dette gælder selvfølgelig for alle typer veje herunder motorveje og motortrafikveje i Østrig. 

Vi gerne minde om vigtigheden af overholdelse af motorvejsafgifterne i Østrig for at undgå potentielle bøder og andre ubehageligheder der er forbundet med dette.

Der er flere der gør brug af biludlejning op til skiferien, for at have noget ordenligt at køre i, når man skal på en lang tur til alperne. Er man fx 8-9 personer, kan det være en fordel at leje en minibus, i stedet for at køre i 2 biler.

Schweiz – Vignette

• Motor- eller motortrafikveje i Schweiz kræver et motorvejrsmærkat monteret i forruden. 

• Mærkatet kan købes hos FDM og tankstationer ved grænsen til Schweiz.

• Prisen på vignetten er 319 DKK og gælder 14 måneder fra december.

• Hvis vignetten er forkert monteret eller mangler, vil man få en bøde på 170 Euro. 

• Der findes desuden nogle få tunneller med en betalingsordning.

Vejafgifter i Schweiz er både vigtige og nødvendige for at kunne færdes lovligt på schweiziske motorveje. For at køre på motor- eller motortrafikveje i Schweiz, skal man have et vignet monteret synligt i forruden af sin bil. Det er muligt at købe vignetten hos FDM eller ved en af de sidste tankstationer inden grænsen til Schweiz. 

Vignetten gælder fra den 1. december det aktuelle år og 14 måneder frem, og prisen ligger sædvanligvis på 319 DKK. Det anbefales dog altid at tjekke de aktuelle priser med FDM eller den tankstation man planlægger at købe vignetteen fra, da disse kan variere efter oplyst prisvejledning. Vigtigst af alt er det selvfølgelig at montere vignetten rigtigt på forruden, da brug af en forkert monterede vignette kan resultere i en bøde på 170 Euro. 

Derudover skal det nævnes, at passage igennem nogle få tunneller i Schweiz også kræver betaling for passage igennem – hvilket oftest sker via automater udenfor tunnelkrattet. Derfor anbefales det altid at holde god tid inden man planlægger sin tur igennem Schweiz – så man har mulighed for at betale vejafgiften uden problemer og undgå unødvendige bøder.

Læs mere om: Skiferie til Schweiz

Frankrig – Vejafgifter

• Når du kører i Frankrig skal du muligvis igennem miljøzone og have Vignettes Crit’ Air mærkat.

• I nogle franske byer er der indført miljøzoner, som skal følges hele døgnet. 

• Der er betalingsanlæg på motorveje og motortrafikveje, hvor prisen varierer, men alt i alt er det en fair pris. 

• Det er muligt at betale med euro eller betalingskort ved anlæggene. 

• Der kan anskaffes topEurop bizz til Frankrig eller andre lande i Europa.

Vejafgifter i Frankrig er noget, som alle bør kende og kunne navigere godt rundt om. I Frankrig kan du forvente at støde på miljøzone, der skal følges hele døgnet, samt betalingsanlæg på motorveje og motortrafikveje. Det er værd at bemærke, at priserne kan variere afhængigt af hvor du kører, men generelt er det en rimelig pris for de tjenester du modtager. 

Vignettes Crit’ Air mærkat er et andet område der kan nævnes når det gælder vejafgifter i Frankrig. Dette mærkat er en slags lovpligtig miljøkontrol, som skal bruges til at bestemme miljøgodkendelsen af ​​din bil og viser dig hvilken type udstødningsklasse din bil har. Dette mærkat sikrer, at den bil du kører med overholder de miljømæssige standarder indført af den franske regering. 

Hvis du planlægger en tur til ét eller flere lande i Europa, kan du anskaffe dig et TopEurop Bizz-middel til betaling af vejafgifterne. Ud over Frankrig inkluderer dette middel også let adgang til betaling for veje i Belgien, Tyskland og Holland. Denne løsning giver dig letheden ved ikke at skulle bekymre dig om dine pengebetalinger hver gang du besøger et andet land, da alt vil blive ordnet centralt fra et sted.  

Alt i alt giver disse forskellige muligheder dig mulighed for lettere at navigere igennem vejarbejdet på tværs af Europa – inklusiv Frankrig – uden besværet med at skulle huske mange forskellige betalingsmetoder eller bekymringer om lovligheden af ​​dit køretøjs emissionsklasse . Med lidt planlæggelse før din tur kan du frit komme frem og tilbage igennem Europa.

Læs mere om: Skiferie i Frankrig

Italien – Miljøzoner og vejafgifter

• Italien og Frankrig ligner hinanden med hensyn til miljøzoner.  

• I de store byer skal man kigge efter skiltningen ZTL for at finde ud af, om man skal købe et miljømærke til bilen. 

• Det koster penge at køre på motorveje og motortrafikveje, som opkræves ved betalingsanlæg.  

• Den eneste markante forskel mellem Italien og Frankrig er, at der i Italien betales inde fra motorvejen.  

• Fås bizzen ‘topEurop’ inklusiv versionerne, der inkluderer Italien til en pris af 19 euro, der inkluderer leveringsgebyr.

Vejafgifter i Italien kan variere meget alt efter hvor man befinder sig. På motorveje og motortrafikveje skal der betales for at køre. Betalingerne er automatiserede og sættes op ved vejbetalingsanlæggene, som kan afregne både betaling med kreditkort eller med bizzen ‘topEurop’. Der er flere forskellige priser på vejen, afhængigt af om man kører alene, om man har et miljømærke til bilen eller om man har en bizzen. I store byer skal man ofte betale for at køre ind og selvom det tager lidt tid første gang, så er det meget lettere at besvare spørgsmålet: “Gælder der vejafgifter her?”. Dette skyldes de skilte ZTL (Zone Traffic Limited), som ligger på de fleste steder i byerne. 

I nogle byer gælder der desuden trafikzoner – hvor beboere og pendlere gratis kan parkere. I øvrigt vil du finde ud af, at det også koster penge at benytte tunneler og broer under visse tidspunkter, ofte mandag til fredag fra 8-20. Generelt er dog prisen ret rimelig sammenlignet med andre lande. Derudover findes der forskellige rabatter for unge mennesker, pensionister mv., som kan være en god investering hvis man planlægger sin rejse i Italien.

Læs mere om: Skiferie til Italien

Tyskland

• Der er ikke motorvejsafgifter i Tyskland, så personbiler kan køre gratis gennem landet. 

• Dog findes der cirka 70 tyske byer, hvor man skal købe et miljømærke for at køre inden for bygrænsen – disse mærker kan købes hos FDM.

• Bøden for at manglende et miljømærke er 80 Euro.

• I 2019 forsøgte Tyskland at indføre en e-vignette, men det blev underkendt af EU-domstolen og derfor er det stadig muligt at køre gratis på de tyske motorveje.

I Tyskland betaler man ikke motorvejsafgifter, og personbiler kan derfor køre gennem landet gratis. Dette skyldes, at vejafgiften udelukkende er beregnet for tunge køretøjer med en vægt over 12 ton. Dog er det i nogle af de tyske byer nødvendigt at købe et miljømærke for at kunne komme indenfor bygrænsen. Disse mærker skal købes hos FDM og har en pris på 80 Euro for dem som manglende at have et sådant mærke ved indfart til byen. I 2019 forsøgte Tyskland at indføre en e-vignette, men det blev frataget af EU-domstolen, så det stadig er gratis at benytte de tyske motorveje.

Læs mere om: Skiferie til Tyskland

Tjekkiet

For at køre på motorveje, motortrafikveje og store hovedveje i Tjekkiet, er det obligatorisk at have et vignet mærke. Vignetten har to dele som skal udfyldes med bilens nummerplade. Den ene del skal placeres i indersiden af forruden og skal fremvises, hvis man bliver stoppet af myndighederne. Hvis man ikke har den anden del af vignetten med kvitteringen, bliver forrudens del ugyldig og man bliver opkrævet en bøde på ca 200 Euro som skal betales øjeblikkeligt.

Vignetten kan fås med en gyldighed på 10 dage, 1 måned eller 1 år, men prisen halveres for nogle brændstoftyper og kan endda fritages helt for andre. Det er billigt at købe mærkat til Tjekkiet og gode besparelser findes til rådighed.

Læs mere om: Skiferie til Tjekkiet

Sverige

• I Sverige er der gratis adgang på de fleste veje, og man behøver ikke at købe vignetter eller mærkater. 

• Der er betalingsringe rundt om Stockholm og Göteborg, som omfatter den brugte Europavej E6. 

• På to strækninger ved Motala og Sundsvall skal der betales vejafgifter. 

• Betaling foregår gennem elektronisk scanning af bilerne, som registrerer bilens nummerplade. 

• Man kan registrere sig hos www.epass24.com, samt opdatere afgiften når man kommer hjem igen. 

• Den danske BroBizz kan benyttes i Sverige.

Vejafgifter er en almindelig form for afgift, der bruges til at finansiere vejbyggeri og vedligeholdelse i Sverige. Den svenske regering har indført betalingsringe rundt om Stockholm og Göteborg, som omfatter den brugte Europavej E6. Derudover skal der betales afgift på to strækninger ved Motala og Sundsvall.

Betaling foregår gennem elektronisk scanning af bilerne, som registrerer bilens nummerplade. Man kan registrere sig hos www.epass24.com, samt opdatere afgiften når man kommer hjem igen. Alternativt kan man også benytte den danske BroBizz til at betale for udvalgte vejstrækninger i Sverige.

Som et led i miljøbeskyttelse indføres stadig flere vejafgifter over hele landet for at reducere antallet af kørende køretøjer i trafikken. Desuden fungerer vejafgiften som en form for tomgangsafgift for de ubrugte dele af de svenske veje, der normalt ikke tiltrækker mange biler – men som stadig har en vis infrastrukturel værdi og ofte benyttes til lastvogne eller anden godstransport.

Læs mere om: Skiferie til Sverige

Norge

• I Norge er der gratis adgang til vejene, undtagen på ca. 50 steder, hvor der skal betales en afgift for broer og tunneller.

• Vejafgiften gælder blandt andet motorvejsnettet omkring Oslo.

• Der findes elektronisk nummerplade-scanning, hvor man efterfølgende kan betale for sin kørsel.

• Registrering af bil sker online via autopass.no.

I Norge er der gratis adgang til de fleste veje, men på ca. 50 steder skal man betale en afgift for at køre over broer og tunneler. Dette gælder især motorvejsnettet omkring hovedstaden Oslo. For at registrere bil skal man logge ind på autopass.no og opgive sine oplysninger. Når man kører et afgiftsområde, vil der blive foretaget en elektronisk nummerplade-scanning, og man kan herefter betale for sin kørsel direkte online. Afgiften dækker som regel både passage gennem broen eller tunnelen samt kørslen på den strækning den ligger i mellem to punkter. Det er vigtigt at foretage betalingen inden for fristens udløb, da man ellers risikerer at få en stor bøde – man kan med fordel gå ind og tjekke op på det, så man er 100% – hvis nu man har overset noget.

Læs mere om: Skiferie til Norge

Jesper S.

Om Jesper

Ejer & founder af Skier.dk - Skier.dk startede grundet min store passion for skisporten. Min bedste oplevelse på snowboard må være i Tignes i 2019-2020 sæsonen, hvor der landede 70 cm sne på 2 dage. - Det vil glæde mig hvis du vil dele dine oplevelser på ski, under vores forum. Ses på pisten 🙂
Skiferie pakkeliste

træt af og glemme vigtige ting til skiferien?

Få den “ULTIMATIVE” og mest gennemførste pakkeliste.

Du kan altid afmelde dig igen.

Erciyes Catskiing
jun 16 2024

Skirejsen til Mount Erciyes, Tyrkiet med Apollo Sports

Når man søger en anderledes skioplevelse end den man kender fra Norge, Sverige, Italien,...
Østrig snowminds
jun 12 2024

Bliv skilærer i Østrig med Snowminds

Forestil dig at vågne op hver morgen til de fantastiske alper, frisk bjergluft og en dag...
Snowminds Canada
jun 12 2024

Bliv skilærer i Canada med Snowminds

Forestil dig at vågne op hver morgen til sneklædte bjerge, frisk bjergluft og en dag...
Forårs skiløb i St. Anton am Arlberg
jan 28 2024

Forårs skiløb i St. Anton am Arlberg

Forårssæsonen i St. Anton am Arlberg er uden tvivl en af de mest unikke perioder for...
sep 27 2023

Guide: Færger til Norge – Perfekt til skiferien

Norge er fantastisk på mange måder, men særligt familier og større grupper elsker...
sep 27 2023

Guide: Færger til Sverige

Når du planlægger en skiferie til Sverige, er færgen ofte det skridt på turen, når bilen...
sep 25 2023

Guide – Færge til Tyskland: Mere tid til hygge

At tage en færge til Tyskland er den ideelle måde at starte din rejse på, hvad enten det...
sep 25 2023

Hvad koster broen til Sverige?

Øresundsbroen forbinder Danmark og Sverige og er en vital forbindelse for mange...
De 15 bedste skimærker Her finder du alle typer af ski
jun 08 2023

De 15 bedste skimærker: Her finder du alle typer af ski

De bedste skimærker er afgørende for enhver skiløber, der ønsker at have en fantastisk...
Guide Sådan vælger du all-mountain ski
jun 08 2023

Guide: Sådan vælger du all-mountain ski

At vælge de rigtige all-mountain ski kan være en udfordring, men denne guide vil hjælpe...
De 10 bedste destinationer til en skiferie i juleferien
jun 08 2023

De 10 bedste destinationer til en skiferie i juleferien

Når vinteren og juleferien nærmer sig, begynder mange at drømme om en fantastisk...
Oversigt over forskellige skisæson arbejde jobs
jun 08 2023

Oversigt over forskellige skisæson arbejde / jobs

Sæsonarbejde i skiområderne er både en spændende og belønnende oplevelse for dem, der...
Skiferie for begyndere En komplet guide
jun 08 2023

Skiferie for begyndere: En komplet guide

Velkommen til vores ski for begyndere-guide. Her vil vi give dig alle de nødvendige...
De 11 bedste destinationer for sommerski i Europa
jun 08 2023

De 11 bedste destinationer for sommerski i Europa

Når vinteren er ovre, og sneen smelter, kan det være svært at forestille sig, at...
De 15 bedste familievenlige skisportssteder i Europa
jun 08 2023

De 15 bedste familievenlige skisportssteder i Europa

Der er ikke noget bedre end at tilbringe kvalitetstid med familien på en uforglemmelig...
Hvad er et freestyle park snowboard
jun 08 2023

Hvad er et freestyle park snowboard?

Et freestyle park snowboard er en type snowboard, der er specielt designet til at udføre...
De 20 bedste freeride snowboards Find dit perfekte match
jun 08 2023

De 20 bedste freeride snowboards: Find dit perfekte match

Freeride snowboarding er en populær og udfordrende sportsgren, der får adrenalinen til...
De 10 bedste skisportssteder til en uforglemmelig tøsetur
jun 08 2023

De 10 bedste skisportssteder til en uforglemmelig tøsetur

Intet er bedre end en vellykket tøsetur, hvor venskaber styrkes og minder skabes. I...
De 13 bedste skisportssteder i Østrig
jun 07 2023

De 13 bedste skisportssteder i Østrig

Østrig er et af de bedste lande i Europa for skiløb og snowboarding, og landet tilbyder...
Heliskiing Oplev de bedste skisportssteder med heliski
jun 07 2023

Heliskiing: Oplev de bedste skisportssteder med heliski

Heliskiing er en unik og uforglemmelig oplevelse for alle ski- og snowboardentusiaster....